RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn một câu trả lời đúng để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  “Cách mạng tháng Tám mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của....hơn 80 năm và ách thống trị của………gần 5 năm, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỉ ở nước ta, lập nên nước……..”

  • A. Thực dân Pháp - phát xít Nhật - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • B. Phát xít Nhật - thực dân Pháp - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • C. Đế quốc Mĩ - phát xít Nhật - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • D. Thực dân Pháp - đế quốc Mĩ - Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 119, suy luận

  Cách giải: Cách mạng tháng Tám thành công mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Nó phá tan xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước do nhân dân làm chủ.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36242

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1