RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để đẩy mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa, ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị

  • A. Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.
  • B. Thành lập tổ chức ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam.
  • C. “Sửa soạn khởi nghĩa”.
  • D. “Sắm vũ khí đuổi thù chung”
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 111.

  Cách giải: Năm 1943 Ban Việt Minh tỉnh Cao - Bắc - Lạng đã lập ra 19 ban “Xung phong Nam tiến” để liên lạc với căn cứ địa Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai, phát triển lực lượng xuống miền xuôi. Ngày 7/7/1944, Tổng bộ Việt Minh cho ra đời chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa”. Ngày 10/8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi “Sắm sửa vũ khí đuổi thù chung”.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36246

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1