AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam

  • A. Tư sản dân tộc
  • B. Công nhân
  • C. Nông dân
  • D. Tiểu tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị hai tầng áp bức, bóc lột, bị bần cùng hóa nên trở thành lực lượng đông đảo và hăng hái nhất trong cách mạng Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>