YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ sở cho sự ra đời của đội ngũ công nhân Việt Nam là

  • A. nền công nghiệp thuộc địa mới hình thành dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa
  • B. chính sách cướp đất, lập đồn điền của thực dân Pháp
  • C. tình trạng khốn khổ, bần cùng của nông dân Việt Nam
  • D. sự xuất hiện của tầng lớp tư sản Việt Nam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải: Chính sách cuớp đất, lập đồn điền của Pháp Nhân dân không có ruộng đất để cày cấy

  Tình trạng đói khổ của nông dân bỏ ra nhà máy ở các thành phố làm thuê và trở thành công nhân

  VDOC

Mã câu hỏi: 36279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)