RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Mười Nga?

  • A. Nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga được giải phóng
  • B. Làm thay đổi tổng quan lực lượng giữa các nước đế quốc
  • C. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới
  • D. Làm thay đổi căn bản cục diện thế giới
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 11 trang 52, Suy luận, loại trừ

  Cách giải:

  Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA:

  - Đối với nước Nga: Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến và tư san Nga, giải phóng công nhân và nhân dân lao động, đưa công nhân và nhân dân lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ XHCN.

  -  Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng thế giới trong đó có cách mạng Việt Nam.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1