RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách tiến bộ nhất về chính trị mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là

  • A. thả những tù chính trị bị bắt trong phong trào 1930 – 1931
  • B. quần chúng nhân dân được tự do tôn giáo, tự do ngôn luận
  • C. quần chúng nhân dân được tự do tham gia các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp
  • D. quần chúng nhân dân được tự do ngôn luận, tự do học tập
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 93

  Cách giải:

  -   Trong những năm 1930 -1931, các xô viết được hình thành ở nhiều huyện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nên gọi là xô viết Nghệ - Tĩnh

  -   Các xô viết thực sự là chính quyền kiểu mới.

  + về chính trị: quần chúng tự do tham gia hoạt động các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp, các đội tự vệ đỏ và toà án nhân dân được thành lập.

  + về kinh tế: tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo, bãi bỏ những thứ thuế vô lí.

  + về văn hóa - xã hội: mở lớp dạy chữ quốc ngữ, xoá bỏ mọi nạn xã hội như cờ bạc, rượu, chè...

  Sai lầm và chú ý: những chính sách mà chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là minh chứng quan trọng cho tính của dân, do dân, vì dân của chính quyền này.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)