RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam là

  • A. đã mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cho dân tộc
  • B. đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước
  • C. đã mở ra kỉ nguyên mới – kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc
  • D. đã thống nhất được các tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 89, Suy luận

  Cách giải: Đảng ra đời là kết quả đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam , là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Nó đã chấm dứt thời kì khủng hoàng về giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. Từ đây, cách mạng Việt Nam có một Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36244

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)