AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa xã hội của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở nước ta là

  • A. Góp phần phân bố lại dân cư
  • B. tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao
  • C. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
  • D. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất và khí hậu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ý nghĩa xã hội của việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của nước ta là góp phần phân bố lại dân cư và lao động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA