AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa nào sau đây không thể hiện đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa của địa hình Việt Nam?

  • A. Hiện tượng trượt đất, lở đất ở vùng đồi núi
  • B. Đồng bằng châu thổ hằng năm vẫn lấn ra biển
  • C. Mạng lưới đề điều kênh rạch chằng chịt
  • D. Hình thành các hang động ở vùng núi đá vôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa của địa hình Việt Nam không bao gồm mạng lưới đê điều, kênh rạch chằng chịt (xem các đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa của địa hình nước ta tại sgk Địa lí 12 trang 45)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>