ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Để góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, cơ cấu ngành công nghiệp nước ta cần tiếp tục hoàn thiện theo chiều hướng

  • A. Tăng cường liên doanh hợp tác nước ngoài
  • B. Đổi mới trang thiết bị và công nghệ
  • C. Đẩy mạnh các ngành công nghiệp chế biến
  • D. Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Để góp phần nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, cơ cấu ngành  công nghiệp nước ta cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ (sgk Địa lí 12 trang 114)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>