AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 18, cho biết diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào?

  • A. Duyên hải Nam Trung Bộ
  • B. Đồng bằng sông Cửu Long
  • C. Đồng bằng sông Hồng
  • D. Bắc Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>