AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 24, cho biết các thị trường nào sau đây nước ta xuất siêu?

  • A. Nhật Bản, Đài Loan, Xin –ga-po
  • B. Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc
  • C. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc
  • D. Hoa Kỳ, Anh, Ô-xtrây-li-a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24:

  - Các thị trường xuất siêu của nước ta là: Anh, Hoa Kỳ, Ôxtraylia (xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>