AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ trong nông nghiệp của nước ta hiện nay được biểu hiện ở việc

  • A. Hình thành các vùng chuyên canh
  • B. Thay đổi cơ cấu mùa vụ
  • C. Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp
  • D. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay biểu hiện ở việc hình thành các vùng chuyên canh (sgk Địa lí 12 trang 85 -109)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>