AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

  • A. Sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa
  • B. Xuất hiện và phát triển nhanh công nghệ cao
  • C. Quy trình sản xuất được tự động hóa
  • D. Khoa học được ứng dụng vào sản xuất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao (sgk Địa lí 11 trang 8)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>