AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không chính xác về đặc điểm phân bố dân cư nước ta

  • A. Dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn
  • B. Mật độ dân số ở nông thôn thấp hơn thành thị
  • C. Đồng bằng tập trung khoảng 75% dân số cả nước
  • D. Đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta (1225 người/km2) (bảng 16.2 sgk Địa lí 12 trang 69). Vì vậy nhận xét đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao nhất nước ta là không đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA