AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 11, cho biết đất xám phù sa có phân bố nhiều nhất ở vùng nào sau đây

  • A. Tây Nguyên
  • B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • C. Đông Nam Bộ
  • D. Duyên hải Nam Trung Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, đất xám trên phù sa cổ phân bố nhiều nhất ở Đông Nam Bộ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>