AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất lượng lao động nước ta đang được nâng lên nhờ

  • A. Đa dạng các hoạt động sản xuất
  • B. Thành tựu trong phát triển giáo dục, văn hóa, y tế
  • C. Kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ
  • D. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Chất lượng lao động nước ta đang được nâng lên nhờ các thành tựu trong phát triển giáo dục, văn hóa, y tế (sgk Địa lí 12 trang 73)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>