AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp là

  • A. Trình độ công nghiệp hóa thấp
  • B. Cơ sở hạ tầng đô thị lạc hậu
  • C. Dân cư phân bố không đồng đều
  • D. Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quá trình đô thị hóa ở nước ta là do quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị ở nước ta còn thấp do trình độ công nghiệp hóa còn thấp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA