AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ về tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 – 2015

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Cơ cấu khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015
  • B. Số lượt khách du lịch và tốc độ tăng doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015
  • C. Tốc độ tăng số lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015
  • D. Số lượt lượt khách và doanh thu từ ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Quan sát biểu đồ thấy, các đối tượng được biểu thị giá trị tuyệt đối và thể hiện số lượt khách du lịch (triệu khách) và doanh thu (nghìn tỉ đồng) . Vì vậy biểu đồ thể hiện số lượt khách du lịch và doanh thu ngành du lịch của nước ta giai đoạn 2000 – 2015.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA