AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế mạnh hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta hiện nay là

  • A. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng, phong phú
  • B. Thị trường xuất khẩu mở rộng
  • C. Nguồn lao động dồi dào
  • D. Cơ sở chế biến phân bố rộng khắp cả nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Thế mạnh hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta là Nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng, phong phú (từ sản phẩm của ngành nông – lâm – ngư nghiệp)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>