AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác định đúng quan điểm của Hồ Chí Minh

  • A. Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc
  • B. Giải phóng xã hội là tiền đề giải phóng giai cấp   
  • C. Gỉai phóng con người là tiền đề để giải phóng dân tộc
  • D. Giải phóng dân tộc là tiền đề giải phóng giai cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>