YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Kết luận trên là  nội dung  của hội nghị nào của ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông dương do Nguyễn Ái Quốc chủ trì?

  • A. Hội nghị trung ương 6 (11-1939)
  • B. Hội nghị trung ương 7 (11-1940)
  • C.  Hội nghị trung ương 8 (11-1941)
  • D.  Hội nghị toàn quốc của Đảng ( 8-1945)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>