AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là:

  • A. Chủ nghĩa yêu nước
  • B. Chủ nghĩa xã hội
  • C. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
  • D. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>