YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    .“Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự  sinh tử, sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Bác nói câu này năm nào?

    • A. Năm 1945
    • B. Năm 1948
    • C. Năm 1960
    • D. Năm 1941

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    RANDOM

Mã câu hỏi: 95471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA