AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi, cần phải:

  • A. Được tiến hành một cách chủ động và sáng tạo.
  • B. Dựa vào các nước có nền kinh tế phát triển cao.
  • C. Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở „chính quốc“.
  • D. Dựa vào thắng lợi của cách mạng ở các nước thuộc địa khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>