AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do:

  • A. Giai cấp tư sản lãnh đạo       
  • B. Phải do một cá nhân xuất chúng lãnh đạo.
  • C.   Do tầng lớp trí thức lãnh đạo.
  • D. Phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA