AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:

  • A.  Giai cấp công nhân với giai cấp nông dân       
  • B. Giai cấp công nhân với tầng lớp trí thức.
  • C. Giai cấp công nhân với các nhà công thương giàu có.
  • D. Của toàn dân trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>