YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là:

  • A. Ruộng đất cho  nông dân
  • B. Là vấn đề dân chủ xã hội
  • C.  Cải thiện dân sinh
  • D. Độc lập dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA