AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới một xã hội cộng sản” trích từ văn kiện nào?

  • A. Đường cách mệnh
  • B. Chánh cương, sách lược vắn tắt.
  • C. Chương trình tóm tắt của Đảng.
  • D.  Chương trình của mặt trận Việt minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>