AMBIENT
 • Câu hỏi:

   “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định vận mệnh của dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi trên được trích từ tác phẩm nào?

  • A. Quân lệnh số một của uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc                        
  • B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch.                                        
  • C.  Hiệu triệu tổng khởi nghĩa
  • D. Tuyên ngôn độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA