AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh là “Người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX”. Ai đánh giá sự nghiệp của Hồ Chí Minh như trên?

  • A.  Đảng cộng sản Việt Nam
  • B. ỦY ban bảo vệ hòa bình thế giới
  • C. Hội chữ thập đỏ quốc tế
  • D. Cơ quan văn hoá – giáo dục của liên hợp quố

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>