AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì?

  • A. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản dân tộc
  • B. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến
  • C. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân, trí thức với địa chủ phong kiến
  • D. Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>