AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp hàng đầu để giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc phải:

  • A. Dựa vào bạo lực vũ trang thuần tuý         
  • B. Dùng phương pháp đàm phán hoà bình.
  • C.

   Kêu gọi quân đội nước ngoài trợ giúp.

  • D. Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp bạo lực chính trị của quần chúng với bạo lực vũ trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA