YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh đứng trên quan điểm nào để giải quyết vấn đề dân tộc?

  • A. Quan điểm quốc gia dân tộc 
  • B. Quan điểm chủng tộc (huyết thống, màu da, tiếng nói..)
  • C.  Quan điểm đại dân tộc
  • D. Quan điểm giai cấp công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>