YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

  • A. Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
  • B. Đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân
  • C. Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang.
  • D. Đấu tranh giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước dân tộc độc lập, trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA