AMBIENT
 • Câu hỏi:

   “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Bác Hồ khẳng định thời gian nào?

  • A.  Năm 1945
  • B. Năm 1954
  • C. Năm 1966
  • D. Năm 1968

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>