AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do“. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

  • A. Bản án chế độ thực dân pháp
  • B. Chính cương sách lược vắn tắt  .
  • C. Tuyên ngôn độc lập
  • D. Đường cách mệnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>