AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa dân tộc mà Hồ Chí Minh coi là động lực lớn của đất nước là chủ nghĩa dân tộc gì?

  • A.  Chủ nghĩa dân tộc nước lớn
  • B. Chủ nghĩa dân tộc nhược tiểu
  • C. Chủ nghĩa quốc gia
  • D. Chủ nghĩa dân tộc chân chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>