YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường lối kháng chiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra là gì?

  • A. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc
  • B. Kháng chiến toàn dân, toàn diện.
  • C. Kháng chiến trường kỳ và tự lực cánh sinh
  • D. Cả ba vấn đề trên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA