ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải đi theo:

  • A. Con đường cứu nước mà những bậc tiền bối đã đi
  • B. Con đường giành độc lập của người Mỹ.
  • C. Con đường giành độc lập của nhân dân Ấn Độ.
  • D. Con đường cách mạng vô sản.       

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE