AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là:

  • A. Đảng cộng sản
  • B. Các lực lượng cách mạng thế giới
  • C. Khối đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nông, trí thức.
  • D. Tất cả các lực lượng trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>