YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối tượng của cách mạng thuộc địa là:

  • A. Giai cấp tư sản bản địa
  • B. Địa chủ phong kiến
  • C. Bọn phản động, tay sai ôm chân đế quốc.
  • D. Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA