YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới được đánh giá là:

  • A. Có giá trị bình thường
  • B. Có giá trị lịch sử to lớn.
  • C. Có giá trị lịch sử đặc biệt
  • D.  Là bản thiên cổ hùng văn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA