YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  “Cách mạng là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh"?

  • A. Sửa đổi lề lối làm việc
  • B. Bản án chế độ thực dân Pháp.
  • C. Đường Cách mệnh
  • D. Đạo đức cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA