AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is the "blueprint" as discussed in paragraph 1?

  • A. It is a list of rules for the Chinese people to follow to maintain population control.
  • B. It is a rough plan for regulating community behavior.
  • C. It is the Government’s plan containing details of regulations and incentives to improve the girl child ratio.
  • D. It is a printed guide for conduct rules governing sex ratio.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  "Kế hoạch chi tiết" như đã thảo luận trong đoạn 1 là gì?

  A. Đó là một danh sách các quy tắc để người dân Trung Quốc làm theo để duy trì kiểm soát dân số.

  B. Đó là một kế hoạch sơ bộ để điều chỉnh hành vi của cộng đồng.

  C. Chính sách của Chính phủ bao gồm chi tiết về các quy định và khuyến khích để cải thiện tỷ lệ trẻ em gái.

  D. Đó là hướng dẫn được in ra để thực hiện các quy tắc về tỷ lệ giới tính.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>