AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When I was a child, I loved to splash through the ______ after rain.

  • A. pools
  • B. puddles
  • C. ponds
  • D. rivers

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  pool (n): vực sông, bể bơi                   puddle (n): vũng nước (nước mưa ở mặt đường…)

  pond (n): cái ao                                   river (n): sông

  Tạm dịch: Khi còn nhỏ, tôi thích lướt qua các vũng nước sau khi mưa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>