AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mrs. Skate’s in a fashion store. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange:

  - Mrs. Skate: “How can this dress can be so expensive?”

  - The shop assistant: “________.”

  • A. Yes, it’s the most expensive
  • B. You’re paying for the brand
  • C. What an expensive dress
  • D. That’s a good idea

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: ăn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Bà Skate đang ở trong một cửa hàng thời trang. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong trao đổi sau:

  - Bà Skate: "Sao chiếc váy này có thể đắt đến thế?"

  - Trợ lý cửa hàng: "________".

  A. âng, nó đắt nhất                             C. Thật là một chiếc váy đắt tiền

  B. Bà đang trả tiền cho thương hiệu. D. Đó là một ý tưởng hay

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>