YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The word “teeming” in paragraph 2 is closest in meaning to

  • A. overflowing
  • B. female population
  • C. couples
  • D. general population

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "teeming" trong đoạn 2 gần nhất có nghĩa là

  A. đầy tràn                  B. dân số nữ

  C. cặp vợ chồng          D. dân số nói chung

  "teeming" = overflowing: đông đ c, nhiều, tràn đầy

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA