AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Constant correction of speaking ‘errors’ by a teacher is often counter-productive, as student may become afraid to speak at all.

  • A. desolate
  • B. fruitless
  • C. barren
  • D. effective

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  counter-productive (a): phản tác dụng

  desolate (a): hoang vắng, tiêu điều                 fruitless (a): không có kết quả, thất bại

  barren (a): không đem lại kết quả; vô bổ         effective (a): có hiệu quả

  => counter-productive >< effective

  Tạm dịch: Sự thay đổi liên tục của việc nói "lỗi" của một giáo viên thường phản tác dụng, vì học sinh có thể trở nên sợ nói.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>