YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Food prices have raised so rapidly in the past few months that some families have been forced to alter their eating habits.

  • A. have raised
  • B. rapidly
  • C. that
  • D. their eating habits

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Nội động từ, ngoại động từ

  Giải thích:

  have raised => have risen

  Phân biệt rise và raise:

  - rise là một nội động từ, phía sau không có tân ngữ

  - raise là một ngoại động từ, phía sau cần có tân ngữ

  Tạm dịch: Giá thực phẩm đã tăng nhanh chóng trong vài tháng qua đến mức mà một số gia đình đã buộc phải thay đổi thói quen ăn uống của họ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>